Mặt Bằng Officetel The Sun Avenue Tháp 1-2-3-4-5-6-7-8

Mặt bằng Officetel The Sun Avenue Tháp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Với nhiều diện tích đa dạng khác nhau theo tiêu chuẩn bàn giao thô của các căn hộ Officetel The Sun Avenue tháp 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hoàn thiện cơ bản của các căn hộ Officetel tháp 7&8 sẽ giúp cho khách hàng có nhu cầu mua hoặc thuê dễ dàng chọn lựa theo ý thích nhà thô để lên ý tưởng tự thiết kế hoặc loại đã hoàn thiện cơ bản đỡ thất thời gian thi công. Với rất nhiều loại diện tích khác nhau đa số tập trung tại tầng 1, 2 & 3 của mỗi tòa tháp cao từ 28 – 30 tầng. Các loại diện tích có sẵn: 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 51, 55, 60, 63, 67, 70m2

mặt bằng officetel the sun avenue tháp 1mặt bằng officetel the sun avenue tháp 2mặt bằng officetel the sun avenue tháp 3mặt bằng officetel the sun avenue tháp 3 tầng 3mặt bằng officetel the sun avenue tháp 4mặt bằng officetel the sun avenue tháp 5, 6mặt bằng officetel the sun avenue tháp 7, 8 tầng 1, 2mặt bằng officetel the sun avenue tháp 7, 8 tầng 3mặt bằng officetel the sun avenue tháp 8

Mặt bằng thiết kế Officetel The Sun Avenue tháp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Xem: Mặt Bằng Căn Hộ The Sun Avenue Tháp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Xem: Giá Bán Căn Hộ The Sun Avenue

Xem: Giá Bán Và Cho Thuê Officetel The Sun Avenue

Mặt Bằng Officetel The Sun Avenue Tháp 1-2-3-4-5-6-7-8
4.5 (90%) 4 votes

HOTLINE PKD: 0938421188